Jesteś w > Strona główna

Wiadomości i porady

Handel w Internecie

Jak w każdej firmie, tak i w firmie sprzedającej towary i usługi za pośrednictwem Internetu, zastosowanie znajdą dokładnie takie same zasady opodatkowania, jak w przypadku usług świadczonych off-line.

Zawieszenie działalności a podatki

Prawo podatkowe zwalnia podatników z niektórych obowiązków w związku z zawieszeniem przez nich dzialalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma żadnych obowiązków podatkowych.